Fiber-X

Tjänster: Utveckling


Med vårt välförsedda laboratorium och vår kombination av kreativt tänkande och systematiska studier kan vi hjälpa dig med de mest skilda utvecklingsprojekt:


- Från att söka efter nya idéer när de gamla tagit slut till att testa en produkt i olika stadier av utveckling
- Från förfining av etablerad teknik till provning av idéer som kan revolutionera industrin
- Från nya produkter av gamla råvaror till bättre produkter med nya råvaror
- Från att genomföra försök enligt din plan till att vara ansvarig för ett delprojekt
- Från små entreprenördrivna projekt med små volymer och högt förädlingsvärde till större projekt för de stora företagen där små förbättringar i stora volymer genererar stora vinster.

Utveckling - Fördelar

Du får inte bara tillgång till ett välutrustat laboratorium och pilotanläggning för din utveckling. Du får också: Vårt fulla engagemang i din utveckling. Tillgång till gedigna kunskaper om udda råvaror som kan ge din produkt unika egenskaper. Del av våra idéer och vår kreativitet. Vi är kända för att hitta lösningar som ingen annan tänkt på. Tillgång till vårt omfattande kontaktnät där vi kanske kan hitta någon som kan leverera rätt råvara, komplettera dig i utvecklingsarbetet, kommersialisera din idé eller köpa din produkt. Möjlighet att börja producera en pappersprodukt i mindre skala inför marknadsintroduktion. Möjlighet att bedriva utveckling med resultatgaranti. Den innebär att vi i vissa fall kan vi vara med och ta en del av dina risker i utvecklingen om du önskar. Kontakta oss för mer information om vår resultatgaranti. Vi arbetar naturligtvis med strikt sekretess.