Fiber-X

Tjänster: Utbildning


Utbildning - Fördelar

Det är lönsamt. Det ger en helhetsbild, insikt och förståelse för hela processen som gör att deltagaren snabbare kan hitta lösningar på problem och förstå kunders frågeställningar. En förståelse man inte kan få genom laboratoriearkning eller handpapperstillverkning. En insikt i riktig papperstillverkning man inte får genom att studera det teoretiskt eller med simuleringar. En helhetsbild man inte kan få vid en producerande pappersmaskin. Och det spelar ingen roll hur mycket du redan vet eller hur mycket expert du är. Även erfarna projektledare för installationer av nya pappersmaskiner säger att först efter att ha gjort försök på PMXp förstår man papperstillverkningen på riktigt.

Gruppdynamik och nätverk. I och med att laborationerna sker i internatform och med gruppen väl sammanhållen bidrar laborationerna på PMXp till att stärka gruppkänslan i en befintlig grupp eller skapar kontakter med andra deltagare man inte kände förut.

Personal- och kundvård. En utbildning på PMXp är inte bara nyttig. Den är trevlig också. Är du mån om kunder och personal och vill att de skall trivas med ditt företag är en utbildning på PMXp en bra investering. Du kombinerar inte bara personalvård med ökad gruppdynamik: personalen lär sig dessutom något riktigt nyttigt. Och du kan genom ett par trevliga dagar på PMXp kombinera omsorgen om kunden med en demonstration av dina produkter på en riktig pappersmaskin i angenäma former.

Utbildning - Genomförande

All utbildning utformas utifrån dina behov och deltagarnas kunskapsnivå och behov. Exempel på olika moment som kan ingå i en laboration på PMXp är:
- Hur faktorer som malning, limning och massatyp påverkar pappersegenskaperna.
- Hur utloppslådekvot, massatyp, fyllmedel, retentionsmedel och kalandering påverkar papperets tryckegenskaper.
- Demonstration hur man tillverkar olika typer av papper som finpapper, journalpapper och tidningspapper.
- Hur man kan skapa en viss papperstyp när man väl förstår vad som styr pappersegenskaperna.
- Provning av tillverkade papper i vårt papperslaboratorium
- Vi kan sedan komplettera PMXp-laborationen med:
- Föreläsning av någon du själv anlitar eller någon av oss.
- Laborationer i massatillverkning, blekning, silning, malning och arkning
- Studiebesök vid anläggningar i närheten, t ex Albany International, Strålfors eller StoraEnsos tidningspappersbruk i Hylte bruk.
- En typisk utbildningsession hos oss kan sträcka sig från en enkel demonstrationsdag till en intensiv vecka på pappersmaskinen.