Med vårt välförsedda laboratorium och vår kombination av kreativt tänkande och systematiska studier kan vi hjälpa dig med de mest skilda utvecklingsprojekt:

 

  • Från att söka efter nya idéer när de gamla tagit slut till att testa en produkt i olika stadier av utveckling
  • Från förfining av etablerad teknik till provning av idéer som kan revolutionera industrin
  • Från nya produkter av gamla råvaror till bättre produkter med nya råvaror
  • Från att genomföra försök enligt din plan till att vara ansvarig för ett delprojekt
  • Från små entreprenördrivna projekt med små volymer och högt förädlingsvärde till större projekt för de stora företagen där små förbättringar i stora volymer genererar stora vinster.