All utbildning utformas utifrån dina behov och deltagarnas kunskapsnivå och behov. Exempel på olika moment som kan ingå i en laboration på PMXp är:

  • Hur faktorer som malning, limning och massatyp påverkar pappersegenskaperna.

  • Hur utloppslådekvot, massatyp, fyllmedel, retentionsmedel och kalandering påverkar papperets tryckegenskaper.

  • Demonstration hur man tillverkar olika typer av papper som finpapper, journalpapper och tidningspapper.

  • Hur man kan skapa en viss papperstyp när man väl förstår vad som styr pappersegenskaperna.

  • Provning av tillverkade papper i vårt papperslaboratorium

Vi kan sedan komplettera PMXp-laborationen med:

  • Föreläsning av någon du själv anlitar eller någon av oss.

  • Laborationer i massatillverkning, blekning, silning, malning och arkning

  • Studiebesök vid anläggningar i närheten, t ex Albany International, Strålfors eller StoraEnsos tidningspappersbruk i Hylte bruk.

En typisk utbildningsession hos oss kan sträcka sig från en enkel demonstrationsdag till en intensiv vecka på pappersmaskinen.