PMXp har två viror som kan köras med olika mälder och guskas samman.

 

Flera olika inloppslådor finns tillgängliga redan nu, men för speciella önskemål kan inloppslådor i andra utföranden lätt tillverkas.

 

Virapartiet är också försett med ultraljudsgivare vilket gör att du kan undersöka vilka förbättringar ultraljud kan bidra med till din produkt.

 

 

Tekniska data

Kemikaliedosering 8 pumpar i olika positioner

Virabredd 65 cm

Renskuren bredd 47 cm

Ytvikt, ett skikt 30-275 g/m2

Max ytvikt, två skikt 400 g/m2

Hastighet 10-60 m/min

Kapacitet 150 kg/h