Varje torkcylinder värms och temperaturregleras individuellt med IR.

Härigenom har man full frihet att välja önskad torkprofil.

En limpress ger dig möjlighet att lägga på en ytlimning eller enkel bestrykning.

En maskinglätt med två nyp kompletteras av en off-line superkalander med 8 nyp.

 

Tekniska data

Total torkkapacitet 11 cylindrar á 18 kW

Diameter, torkcylindrar 750 mm

Torkkapacitet efter limpress 3 cylindrar á 18 kW

Maskinglätt 2 nyp

Superkalander Off-line, 9 nyp

Kemikaliedosering 8 pumpar i olika positioner