Mälderiet (bilder och data)

Mälderiet består av en pulper på 2 m3, tre kvarnar och fyra mäldkar på 5 m3vardera. Förutom en konisk kvarn och en skivkvarn finns en Conflokvarn som representerar den senaste utvecklingen inom malningsteknologin. Rördragningen i mälderiet är utformad för att ge full frihet. Sileriet består av en trycksil och två centricleaners (varav en inverterad). Om behov finns kan också en bågsil installeras. Kemikalier kan tillsättas i många olika positioner. Mer information.

Viraparti (bilder och data)

PMXp har två viror som kan köras med olika mälder och guskas samman. Flera olika inloppslådor finns tillgängliga redan nu, men för speciella önskemål kan inloppslådor i andra utföranden lätt tillverkas. Virapartiet är också försett med ultraljudsgivare vilket gör att du kan undersöka vilka förbättringar ultraljud kan bidra med till din produkt.

Torkning och kalandering (bilder och data)

Varje torkcylinder värms och temperaturregleras individuellt med IR. Härigenom har man full frihet att välja önskad torkprofil. En limpress ger dig möjlighet att lägga på en ytlimning eller enkel bestrykning. En maskinglätt med två nyp kompletteras av en off-line superkalander med 8 nyp.