Pilotanläggningen med experimentpappersmaskinen PMXp är vår stolthet. PMXp är en komplett anläggning från pulper till kalander och arkning som i allt väsentligt är som en ”riktig” maskin, men överskådlig som få andra. Maskinen är öppen på förarsidan, så man kan hela tiden följa pappersbanan. Den låga hastigheten gör att man hinner göra ändringar i mälden och följa med ändringsfronten genom hela maskinen till popen. Samtidigt gör den låga hastigheten att maskinen kan hållas relativt kort, vilket gör att man snabbt tar sig mellan inloppslådan och popen.

Det flexibla mälderiet och de dubbla virorna med separata inloppslådor innebär att man på kort tid kan prova många olika kombinationer av massa i ett eller två skikt. De snabba insvängningsförloppen innebär också att tiden kan användas till att prova olika inställningar istället för att vänta på att driften stabiliserats.

I vårt massalaboratorium har vi möjlighet att tillverka och bleka kemisk massa, sila, mala, arka och prova. Vi har också en 12’’ raffinör som kan användas för att tillverka TMP- och CTMP-massa. Vi har ett komplett papperslaboratorium där vi kan göra ett flertal typer av pappersprovningar.