Biofibres Ltd hade utvecklat en process för att på ett kostnadseffektivt sätt producera pappersfiberråvara av hampa. Man hade också några idéer om vilka produkter man ville tillverka när man inledde ett samarbete med Creando Fibretech.

Med hjälp av vår kunskap om växtfibrer, pappersteknik och vilka egenskaper som är intressanta för olika pappersprodukter kunde vi tillsammans identifiera inredningsprodukter som den mest lovande användningen av den intressanta struktur som hampan gav papperet. Creando Fibretech bidrog med den utveckling av både process och produkt som genererat en del av de inredningsprodukter som nu säljs av Cushini.