De flesta utvecklingsprojekt vi genomför är delar av större utvecklingsprojekt hos våra kunder, och det är naturligtvis inget vi vill eller kan informera om. Bland de utvecklingsprojekt vi genomfört är det några vi kan berätta om. Ett par spännande exempel är: