Våra kunder finns både i Sverige och övriga Europa. Både leverantörer till massa- och pappersindustrin, massa- och pappersbruk, handelshus och konverterare. Både stora, globala företag och entreprenörer som arbetar själva. Våra kunder finns där behov av kunskap och utveckling inom massa- och pappersteknik finns.

Vi har levererat utbildning till företag som Tetra Pak, Metso Paper, SCA och Stora Enso och företag inom massa- och pappersindustrin.

 

Vi har levererat analyser och provningar till företag som ABB, Smurift Munksjö, Cellwood, Lyckeby, Strålfors, Tetra Pak och kemikalieleverantörer.

 

Vilka vi har hjälpt med utveckling och felsökning låter vi vara en sak mellan oss och våra kunder. Några exempel på projekt där vi medverkat kan vi dock ge här.